Světlana Čiberová

Z krásné ještě krásnější

autoportrét

Intuitivní celostní vizážistika

  • Zajímá mě celý člověk, co cítí, co jej trápí, co mu přináší radost. Povrch je jen odrazem toho, co je uvnitř.
  • Těší mě otvírání duše a sdílení prožitků. Úprava zevnějšku je pak bonusem, který dokáže člověka přenést do nového vnímání sebe, mění postoj k vlastní hodnotě, k hodnotě života, vztahů, práce.
  • Každý jsme jedinečnou neopakovatelnou bytostí, každý si neseme životem svá trápení i radosti. Jsme více stejní, než rozdílní. Sdílejme…
  • Více o záměru mé práce zde

Můj záměr

Vizážistika je pro mne koníčkem i profesí. Po letech klasické vizážistické tvorby jsem ji pojala celostně: Od těla k duši, od duše k tělu od změny vzhledu, ke změně života.

Proto se ve své práci zaměřuji nejen na vzhled samotný, ale i na to, co o nás vypovídá, proč je právě takový jaký je. Dříve jsem vycházela z klasických poznatků psychologie vzhledu a orientální diagnostiky, v posledních letech zapojuji více intuici, která dokáže úžasně hovořit jazykem symboliky. Nejvíce mne na tom baví, že nejsou potřeba žádná další studia, kurzy a rady, stačí jen zhmotnit, co intuitivně přichází.

Zkoumáme pak společně s klientem proč touží vzhled změnit, co se za potřebou změny skrývá, co je či není ochoten přijmout na svém vzhledu, sám v sobě, ve svém životě. Rozsah a hloubka je vždy v režii klienta, on rozhoduje na co je připraven, co chce, či nechce slyšet, jakým směrem společně půjdeme a do jakých hloubek. Každý má nezadatelné právo zvolit si vlastní cestu. Základem všeho je pravdivost a přiznat si pravdu sám o sobě je někdy náročné, nicméně velmi osvobozující. Pravda sdělená s láskou a pochopením je největším darem. Zaujal mne vtipně laděný citát, který mám stále na paměti: „Víte proč je dobré mluvit pravdu? nemusíte si pamatovat, co jste kdy řekli.“

Nacházení vnitřní i vnější krásy pomocí celostní vizážistiky, může být formou osobní jemné terapie, která nás může dovést k novým životním inspiracím i radikálním životním změnám. Líčení a změna šatníku není pak pouhou dekorací, stává se cestou sám k sobě, nacházením toho, co je ukryto hluboko v každém z nás, krása duše promítnutá do tváře pomocí kosmetiky a do těla pomocí oblečení a doplňků. Ukázka toho, jak krásné bytosti bychom byli, kdyby naše duše byla šťastná v našem těle, pokud bychom se přijímali ve všech svých podobách. Zhmotnění toho, co leckdy nevidíme, nebo vidět nechceme. Krásní jsme všichni, bez rozdílu.

Děkuji všem svým klientům za společné hluboké prožitky a těším se na další úžasná setkání.